PMD LEGAL

Nowatorska Kancelaria, która łączy świadczenie usług prawnych i mediacyjnych z pozyskiwaniem dofinansowania na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

Stawiamy na otwartość i elastyczność, niezbędne do należytego zrozumienia problemu naszego Klienta oraz na wybór najlepszego rozwiązania, które będzie nie tylko skuteczne, ale również jak najlepiej zabezpieczy interes osoby, która zwraca się do nas o pomoc. Trudne prawnicze słowa, zawiłe tłumaczenie, komplikowanie sprawy? To nie nasze metody działania, bowiem w codziennej pracy opieramy się na prostym przekazie i profesjonalizmie.

Anna Łęczyńska - Trzeciak

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Anna Łęczyńska - Trzeciak. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2010 roku. W 2011 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którą zakończyła uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2014 roku. Dodatkowo, w okresie od 2007 do 2009 roku uczestniczyła w kursie „Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego” organizowanym przez Uniwersytet w Cambridge. W 2020 roku zdobyła uprawnienia certyfikowanego mediatora.

Katarzyna Ostrowska

Radca prawny Katarzyna Ostrowska ukończyła w 2014 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, którą zakończyła pozytywnym wynikiem z egzaminu zawodowego w 2018 r., otrzymując wyróżnienie od Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od 2021 r. jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

PRAWO CYWILNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

INWESTYCJE BUDOWLANE

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

NIERUCHOMOŚCI

KORPORACYJNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

WINDYKACJA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ODSZKODOWANIA

SPORY SĄDOWE, MEDIACJA I ARBITRAŻ

SPORZĄDZANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW

PRAWO

MEDIACJE

Czy aby skutecznie rozwiązać spór, trzeba skierować sprawę do sądu? Nie, ponieważ istnieje mediacja, z której można skorzystać zarówno przed zainicjowaniem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie. Mediacja to szybki, tani i efektywny sposób rozwiązania nawet najbardziej zagorzałego sporu.

czytaj więcej

DOFINANSOWANIA

Pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej to możliwość uzyskania realnego wsparcia dla podmiotów, które dopiero rozpoczynają realizację różnego rodzaju przedsięwzięć lub dla tych, którzy stawiają na nieustany rozwój. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom - PMD LEGAL Oferuje usługi związane z uzyskaniem i prawidłowym wydatkowaniem oraz rozliczeniem dofinansowania.

Czytaj więcej

WYNAGRODZENIE

Hołdujemy klarownym zasadom rozliczeń, dzięki którym nasz Klient nie tylko może wybrać optymalny dla siebie rodzaj wynagrodzenia za obsługę prawną, ale też dokładnie wie ile i za co zapłaci. Oferujemy następujące warianty wynagrodzenia, w ramach których wraz z Klientem uzgadniane są konkretne stawki, indywidualnie dopasowane do jego potrzeb czy realiów danej sprawy:

GODZINOWE

Wynagrodzenie przysługujące za każdą rozpoczętą godzinę obsługi prawnej w ustalonej z Klientem stawce.

RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie w uzgodnionej przez Klienta stawce za ogół czynności podjętych w danej sprawie lub w danym miesiącu w ramach stałej obsługi prawnej, niezależnie od nakładu pracy poświęconego przez PMD LEGAL na wykonanie tych czynności.

MIESZANE

Połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z wynagrodzeniem godzinowym, w którym Klient płaci z góry określoną stawkę za wykonanie konkretnych czynności niezależnie od nakładu pracy PMD LEGAL, a działania wykraczające poza zakres tych czynności objęte są stawką godzinową.